Sieralg-gezelschappen 3

1 2 4 5

Plaat 5 + 6. — Soorten uit het Euastrum crassum - Micrasterias jenneri gezelschap, kenmerkend voor ondiepe, voedselarme, zure wateren, rijk aan humusstoffen.


Afbeeldingen @ Peter Coesel (Desmids of the Lowlands)

Plaat 5 — 1. Staurastrum scabrum; 2. Euastrum crassum; 3. Closterium directum; 4. Pleurotaenium minutum; 5. Actinotaenium cucurbita; 6. Cosmarium pyramidatum;

Plaat 6 — 7. Tetmemorus brebissonii; 8. Micrasterias oscitans; 9. Staurastrum hystrix; 10. Docidium undulatum; 11. Micrasterias jenneri; 12. Staurastrum furcatum; 13. Euastrum ampullaceum.