Sieralg-gezelschappen 2

1 3 4 5

Plaat 3 + 4. — Soorten uit het Euastrum oblongum - Micrasterias thomasiana gezelschap, kenmerkend voor ondiepe, matig voedselarme, zwak zure wateren.


Afbeeldingen @ Peter Coesel (Desmids of the Lowlands)

Plaat 3 — 1. Penium spirostriolatum; 2. Tetmemorus granulatus; 3. Xanthidium cristatum; 4. Staurodesmus convergens; 5. Euastrum oblongum;

Plaat 4 — 6. Closterium lunula; 7. Gonatozygon brebissonii; 8. Micrasterias thomasiana; 9. Cosmarium margaritiferum; 10. Staurastrum spongiosum.