Desmidiologische Mededelingen

´Desmidiologische Mededelingen´ is een twee maal per jaar verschijnende uitgave van de Nederlandse sieralgenwerkgroep en de Vlaamse werkgroep ´Micrasterias´
ISSN 2665-9115


Eindredactie: Bart van Tooren, Marien van Westen

Op https://natuurtijdschriften.nl worden alle titels genoemd van de tot nu toe verschenen artikelen in de Desmidiologische Mededelingen.

Richtlijnen voor auteurs