Euastrum humerosum var. humerosum

Celafmetingen (L x B): ca 130 x 70 µm

 

 

sieralg van de maand
maart 2006

Euastrum humerosum

Evenals Euastrum oblongum behoort Euastrum humerosum tot de groep van Euastrum-soorten waarbij de mediane apicale inbochting de vorm heeft van een diepe, gesloten instulping. De semicellen zijn min of meer pyramidaal in omtrek, met tamelijk diepe inbochtingen die een scheiding vormen tussen top-, zij- en basislobben. De basale lobben, op hun beurt, zijn ook weer ingebocht en daarmee min of meer verdubbeld. In Nederland komen zowel de nominate varieteit als var. affine (die zich onderscheidt door diepere laterale inbochtingen) verspreid voor in zure, oligotrofe vennen.

Euastrum humerosum var. affine

Let op de iets dilaterende toplob en de geprononceerde zijlobben (in de vorm van opgetrokken schouders) die kenmerkend zijn voor deze varieteit.

Lege cel van Eu. humerosum var. affine waaraan goed de celwandsculptuur is te zien. Let op een duidelijk gemarkeerd poreveld in het centrum van de semicel, aan weerszijden begrensd door een prominente knobbel. Drie soortgelijke knobbels liggen in een transversale rij aan de basis van de semicel.