Vegetatieve cel van Euastrum oblongum met de kenmerkende instulpingen: gesloten in het midden van de apex, meer of minder wijd geopend aan de laterale zijden.

Celafmetingen (L x B): ca 150 x 75 µm

 

 

 

sieralg van de maand
december 2004

Euastrum oblongum

Evenals bij Staurastrum hebben we bij Euastrum te maken met een kunstmatig genus dat soortengroepen in zich verenigt die onderling slechts weinig verwant zijn. Het doorslaggevende genus-specifieke kenmerk is gelegen in de mediane inbochting van de cel-apex (tezamen met een ellips- tot ruitvormige omtrek van de cel in top-aanzicht). De apicale inbochting kan het karakter hebben van een scherpe (V-vormige) insnijding, een diepe instulping of een ondiepe indeuking. Euastrum oblongum is gekenmerkt door een diepe, gesloten instulping *.  Het betreft een relatief grootcellige soort die nauwelijks met andere soorten te verwarren is. Naast de mediaan-apicale instulping zijn er verscheidene laterale instulpingen die de cel een veellobbig aanzien verlenen. In Nederland is Eu. oblongum een algemene soort in benthos en tychoplankton van zwak zure, mesotrofe watertjes. Zygosporen (bolvormig met talrijke kort-papilvormige uitsteeksels) zijn daarentegen slechts van enkele vindplaatsen bekend.

* Voor een voorbeeld van een Euastrum-soort waarvan de apicale inbochting de vorm heeft van een ondiepe kom, zie Euastrum verrucosum.

Zygospore met aanhangende semicellen van Euastrum oblongum zoals aangetroffen in natuurreservaat ‘De Klosse’, juni 2003.