Euastrum denticulatum. Cel in front-aanzicht. Let op de trapeziumvormige semicellen, elk voorzien van twee basale lobben, twee laterale lobben en een apicale lob die voorzien is van een vrij diepe, nauwe, mediane inkeping.

Celafmetingen (L x B): 24 x 20 µm

Cel van Eu. denticulatum in zij-aanzicht. Let op de prominente centrale opzwelling van de semicellen.

 

 

Sieralg van de maand
juli 2019

Euastrum denticulatum

Eu. denticulatum is een kleine Euastrum-soort waarvan de trapeziumvormige  semicellen kunnen worden verward met die van Eu. dubium. Vergeleken met laatstgenoemde soort worden de cellen van Eu. denticulatum gekenmerkt door een geringere lengte/breedte verhouding en de lobben zijn getand aan de rand versus overwegend gaafrandig bij Eu. dubium. De semicellen worden gemarkeerd door een centrale opzwelling bekleed met een variabel patroon van granula: veelal een krans van een vijftal granula en een tweetal extra granula meer naar de isthmus. In Nederland komt Eu. denticulatum verspreid voor in allerlei zwak zure, meso- tot oligotrofe watertjes.

Een andere cel van Eu. denticulatum in front-aanzicht. Let op de tandjes/papillen aan de randen.

Lege cel van Eu. denticulatum waarop het patroon van centrale celwandornamentatie is te zien: een kring van vijf granula en twee aanliggende granula vlak bij de isthmus.

SEM- afbeelding van Euastrum denticulatum
Foto © Jan Šťastný

SEM- afbeelding van Euastrum denticulatum