Euastrum dubium (var. dubium). Let op de trapeziumvormige semicellen met gegolfde laterale zijden en de afgeknotte top met een duidelijke mediane insnijding.

Celafmetingen (L x B): 28 x 19 µm

 

 

Sieralg van de maand
april 2018

Euastrum dubium

Eu. dubium is een kleine Euastrum-soort die gekenmerkt wordt door trapeziumvormige semicellen met aan elk der laterale zijden een lob halverwege de basislob en de toplob, aanleiding gevend tot een gegolfde zijrand. De lobben zijn onderling gescheiden door ondiepe, wijde inbochtingen. De afgeknotte semiceltop daarentegen wordt gekenmerkt door een scherpe mediane insnijding. Celwandornamentatie is aanwezig in de vorm van een variërend aantal lokaal gegroepeerde afgeronde knobbels, granula, putjes of groeven. De zygospore is bolvormig en voorzien van tamelijk korte, forse stekels. In Nederland komt Eu. dubium verspreid voor in meso-oligotrofe vennen en veenpoeltjes. Zygosporen werden pas recentelijk voor het eerst aangetroffen.

Zygospore van Euastrum dubium (var. ornatum). Let op de korte, forse stekels.

Euastrum dubium var. ornatum verschilt van de nominate variëteit door een diepere mediane insnijding aan de top en een prominentere celwandsculptuur (let bijvoorbeeld op de granula aan de apicale hoeken).

SEM-foto van Euastrum dubium (var. ornatum) waarop details van de celwandsculptuur zijn te zien.