Sieralgen
(Desmidiaceae)
in Nederland

Sieralgen zijn eencellige micro-organismen behorend tot de groenwierfamilies Mesotaeniaceae en Desmidiaceae. Ze komen voor in stilstaand zoet water. Hoewel onder de microben gerangschikt als echte reuzen, zijn met het blote oog zelfs de grootste vertegenwoordigers nauwelijks te zien.

Om ze te bestuderen is een microscoop dus onontbeerlijk. Pas onder de microscoop (vergroting 40 tot 400x) blijkt hoe esthetisch gevormd de meeste soorten zijn. De felgroene cellen vertonen een opmerkelijke symmetrie. Eigenlijk bestaat elke cel uit twee halve cellen die elkaars spiegelbeeld zijn. Omdat de meeste soorten de voorkeur geven aan heldere, voedselarme wateren in kwetsbare milieutypen, lenen sieralgen zich goed voor onderzoek naar waterkwaliteit en natuurwaarde.

Deze website geeft algemene informatie over de biologie van sieralgen en presenteert iedere maand aan de hand van foto’s één van de uit Nederland en Vlaams België bekende soorten. Voorts zijn op de site ook de ‘Desmidiologische Mededelingen’ te raadplegen, het periodiek van de Nederlandse Sieralgen-werkgroep.


Desmids of the Lowlands

Desmids of the Lowlands 2e editie

Peter Coesel & Koos Meesters
Euastrum minimum
Sieralg van de maand
juni 2024

Euastrum minimum
Image © Alfred van Geest