Driestralige cel van Staurodesmus omearae in front-aanzicht. Let op de kopjevormige semicellen waarvan de apicale hoeken geleidelijk uitlopen in tamelijk lange, divergerende stekels.

Celafmetingen (L x B, inclusief stekels): 27 x 35 µm

 

 

Sieralg van de maand
juli 2014

Staurodesmus omearae

Cellen van Staurodesmus omearae zijn relatief klein en kunnen 2- of 3-stralig zijn.
Vaak komen binnen eenzelfde populatie zowel 2- als 3-stralige vormen voor. Niet zelden ook worden zogenaamde Janus-vormen aangetroffen waarbij één semicel 3-stralig, de andere 2-stralig is. De celvorm van Std. omearae is niet erg specifiek: semicellen zijn kopjevormig met divergerende stekels op de apicale hoeken.
Zygosporen zijn, zoals bij de meeste Staurodesmus-soorten, bolvormig en voorzien van tamelijk lange stekels. Std. omearae wordt vooral aangetroffen in zure, oligotrofe habitats. In Nederland is het een algemene bewoner van hoogveenpoelen en heidevennen. Zygosporen worden echter maar zelden gevonden.

Tweestralige cel van Std. omearae.

Dezelfde cel van Std. omearae in top-aanzicht.

Dichotypische cel van Std. omearae (zogenaamde Janus-vorm), de bovenste semicel driestralig, de onderste tweestralig.

Bolvormige, gestekelde zygospore van Std. omearae.