Staurastrum pingue. Let op het klokvormige semicellichaam en de lange, divergente armen.

Celafmetingen (L x B inclusief armen): ca 55 x 60 µm

Cel van St. pingue in top-aanzicht die de driestralige consitutie laat zien.

Lege semicel van St. pingue in top-aanzicht die de tandjes op de celwand in wat meer detail te zien geeft.

 

 

Sieralg van de maand
mei 2021

Staurastrum pingue

Cellen van Staurastrum pingue zijn doorgaans driestralig en gekenmerkt door lange, divergente armen die een planktonische leefwijze indiceren. Een belangrijke morfologische karakteristiek is de klokvorm van het semicellichaam. Terwijl de armen — vooral aan hun dorsale en ventrale zijde — voorzien zijn van markante tanden, is het semicellichaam (afgezien van de uiterste top en de isthmale zone) ongeornamenteerd. In Nederland is Staurastrum pingue een vrij algemene planktont in uiteenlopende meso-eutrofe wateren.

Een andere cel van St. pingue met de armen wat meer in focus.

Lege semicel van St. pingue waaraan enige celwandornamentatie is te zien op zowel de armen als de apex van het semicellichaam.