Staurastrum brebissoniiFoto © Marien van Westen

Staurastrum brebissonii. Let op de open, scherp-hoekige sinus, de enigszins rhomboide omtrek van de semicellen en de celwand die bezet is met dicht opeenstaande, gelijkmatig verdeelde korte stekels.

Celafmetingen (L x B): ca 45 x 45 µm

 

 

Sieralg van demaand
mei 2016

Staurastrum brebissonii

Cellen van St. brebissonii zijn ongeveer even lang als breed, met een open, scherphoekige sinus. De semicellen zijn sub-elliptisch tot ruitvormig met breed afgeronde hoeken. De celwand is gelijkmatig bezet met korte stekels die gerangschikt zijn in concentrische series rond de hoeken. In Nederland komt St. brebissonii, inclusief de var. ordinatum* verspreid voor in uiteenlopende zwak zure, mesotrofe wateren.

* Synoniem met Staurastrum erasum, zie flora Coesel & Meesters (2013)

Staurastrum brebissonii var. ordinatumFoto © Marien van Westen

Een andere cel van St. brebissonii, te rekenen tot de varieteit ordinatum die gekenmerkt wordt door semicellobben die in mindere of meerdere mate omhoog zijn gericht.


Lege semicel van St. brebissonii in top-aanzicht waarop de rangschikking van de celwandstekels in concentrische series rond de hoeken is te zien.