Cel van Staurastrum arachne. Let op de slanke, convergerende armen.

Cel-afmetingen (L x B): 25 x 48 µm

 

 

Sieralg van de maand
maart 2019

Staurastrum arachne

Cellen van St. arachne zijn doorgaans 5-stralig, met slanke, convergerende armen die doen denken aan de poten van een spin. In top-aanzicht neigen de armen naar een afbuiging in een en dezelfde richting (kloksgewijze of antiklok). In tegenstelling tot de armen die bekleed zijn met regelmatige series tandjes is het semicellichaam, afgezien van de uiterste top en soms ook de uiterste basis, niet geornamenteerd. In Nederland is St. arachne slechts bekend van enkele vondsten in oligotrofe vennen,  daterend vanuit de eerste helft van de vorige eeuw.

Cel van Staurastrum arachne in top-aanzicht. Let op 5-radiate semicel met armen die kloksgewijze zijn afgebogen.

SEM-foto van Staurastrum arachne waarop te zien is dat de armen bezet zijn met tandjes terwijl het semicellichaam grotendeels glad is.