Cel van Micrasterias oscitans (bemonsterd in Tsjechië). Let op de brede, gewelfde toplob en de ongedeelde zijlobben. De tweetandige zijlobben vertonen vaak aan de bovenrand nog een extra tandje.

Celafmetingen (L x B): ca 150 x 130 µm

.


sieralg van de maand
januari 2008

Micrasterias oscitans

M. oscitans is een karakteristiek gevormde Micrasterias-soort met een amfi-atlantische verspreiding (d.w.z. het hoofdverspreidingsgebied ligt in Europa en in Noord Amerika aan beide zijden van de Atlantische Oceaan). Kennelijk is de soort nergens algemeen. In Nederland is M. oscitans (net als de eerder besproken Micrasterias jenneri, Cosmarium ralfsii en Xanthidium armatum) kenmerkend voor zure hoogveenvegetatie met  een geringe  mineraleninvoer vanuit de omgeving. De laatste waarneming van levende cellen dateert echter van 1977. Het is mogelijk dat het (ogenschijnlijk?) verdwijnen van de soort in ons land verband houdt met de industriële verzuring van de neerslag in de tweede helft van de vorige eeuw.

Een andere cel van Micrasterias oscitans (de configuratie van de chloroplast is hier beter zichtbaar).