Het granuleringspatroon op de celwand is met het lichtmicroscoop, dat werkt met doorvallend licht, slechts goed te zien aan lege cellen. Met een scanning electronenmikroskoop (SEM) waarbij de celoppervlakte wordt afgetast door electronenbundels maakt het echter niet uit of de cel nog van inhoud is voorzien; de foto toont slechts de buitenzijde en is in principe altijd scherp.

 

 

 

sieralg van de maand
maart 2003

Euastrum verrucosum

Euastrum verrucosum is een van de meest aansprekende nederlandse sieralgsoorten, niet alleen door de forse afmetingen, maar ook door de elegant gewelfde cellobben en het opvallende granuleringspatroon op de celwand. De soort is in ons land niet echt zeldzaam en komt zowel voor in matig voedselarme laagveenpoelen als in (niet te zure) vennen. Onder de sieralgen kan ze gezien worden als een belangrijke natuurwaarde-indicator.