Cel van Euastrum bidentatum var. bidentatum.  Let op de laterale lobben ongeveer halverwege de apicale lobben en de basale lobben (welke laatste op hun beurt ook weer zwak tweelobbig zijn).

Celafmetingen (L x B): 52 x 35 µm.

 

 

Dsieralg van de maand
juli 2007

Euastrum bidentatum

Euastrum bidentatum behoort tot de groep van Euastra die gekenmerkt wordt door een diepe, nauwe, mediane insnijding van de semicel-apex. De soort gelijkt wel wat op Eu. elegans maar verschilt daarvan door het bezit van laterale semicellobben tussen de basale en de apicale lobben. De laterale lobben zijn ongeveer halverwege semicelbasis en semicel-apex gesitueerd. Terwijl de nominate varieteit van Eu. bidentatum in ons land vrij algemeen voorkomt in uiteenlopende zwak zure, matig voedselarme watertjes, is de variëteit speciosum, die gekenmerkt wordt door een meer geprononceerde celwandsculptuur, tamelijk

Staurastrum diacanthum

Cel van Euastrum bidentatum var. speciosum. Vergeleken met var. bidentatum is de celwandsculptuur sterker geprononceerd, resulterend in krachtige papillen/tanden op de lobben.

Een lege semicel van Eu. bidentatum var. speciosum waarop een centrale ornamentatie te zien is in de vorm van een zestal in een cirkel gerangschikte wratten, rondom een grotere wrat in het midden.

 

Euastrum bidentatum var. speciosum, SEM imageSEM foto q ©Jan Šťastný

SEM afbeelding van Euastrum bidentatum var. speciosum