Cosmarium granatoides. Merk op dat de semicellen bestaan uit een 2-ondulaat, min of meer rechthoekig basaaldeel en een gewelfd topdeel.

Celafmetingen (L x B): 18 x 12 µm

Foto 3 © Wil Leurs

 

 

Sieralg van de maand
september 2021

Cosmarium granatoides

De naam van deze kleincellige soort suggereert gelijkenis met C. granatum. Toch is hij gemakkelijk daarvan te onderscheiden doordat de laterale zijden van de semicel, in tegenstelling tot die bij C. granatum, duidelijk zijn gegolfd. Feitelijk bestaat de semicel van C. granatoides uit een 2-ondulaat, min of meer rechthoekig basaaldeel dat via een lichte inbochting overgaat in een sterk gewelfd topdeel. In Nederland is C. granatoides slechts bekend van enkele drassige plekken op Schiermonnikoog (2003, 2019) en van de Amsterdamse Waterleidingduinen (2016), maar er is makkelijk overheen te zien.

Drie andere cellen van C. granatoides die een indruk geven van de morfologische variatie.