Cosmarium cyclicum

Cosmarium cyclicum. Let op de globaal cirkelvormige omtrek en de gekartelde randen.

Celafmetingen (L x B): 50 x 55 µm

SEM-foto van Cosmarium cyclicum waarop de details van de celwandornamentatie goed te zien zijn.

 

 

Sieralg van de maand
mei 2017

Cosmarium cyclicum

C. cyclicum is een karakteristieke soort die niet of nauwelijks met andere Cosmarium-soorten is te verwarren. De cellen zijn vrij groot en bijna cirkelvormig, met sterk gekartelde randen. De celwandornamentatie in de vorm van uitstralende series (tweekorrelige) wratten is veelal beperkt tot de randzones, maar kan ook wel tot in het semicelcentrum reiken. In Nederland komt C. cyclicum verspreid voor in neutrale, semi-atmofytische habitats, vooral geïnundeerde graslanden.

Grotendeels lege cel van Cosmarium cyclicum waarop de series (bigranulate) celwandwratten zijn te zien die uitstralen naar de periferie.