Cosmarium connatum. Let op de grote afmetingen, de ondiepe sinus en de subcirculaire semicellen.
Celafmetingen (L x B): 96 x 66 µm

Dode, grotendeels lege cel van C. connatum. Let op de duidelijke porevelden.

 

 

Sieralg van de maand
Augustus 2018

Cosmarium connatum

Cosmarium connatum is een tamelijk grote, gladwandige soort die gekenmerkt wordt door een ondiepe isthmus en subcirculaire semicellen. In top-aanzicht zijn de semicellen breed ellipsvormig tot nagenoeg cirkelvormig. De chloroplasten bevatten twee pyrenoiden en de celwand is gemarkeerd met duidelijke porevelden. In Nederland is C. connatum tamelijk algemeen in mesotrofe trilveenslenkjes, maar elders zeldzaam.

Dezelfde cel van C. connatum in top-aanzicht met een breed-ellipsvormige omtrek en een tweetal pyrenoiden.

Een andere cel van C. connatum in front-aanzicht. Let op de twee pyrenoiden in elk van beide chloroplasten.


SEM-foto van C. connatum.