Closterium delpontei

Celafmetingen (L x B): 650 x 27 µm

 


sieralg van de maand
oktober 2007

Closterium delpontei

Cl. delpontei is een vrij grote, sierlijk gevormde Closterium-soort *. In het middengedeelte zijn de cellen vrijwel recht, met een meer of minder duidelijk buikje, om vandaaruit geleidelijk te versmallen naar de zwak gekromde uiteinden. De celwand is duidelijk gestreept en doorgaans geel-bruin gekleurd. Zeer  opvallend zijn de dubbelzygotes die in het kader van de geslachtelijke voortplanting worden gevormd: koppels van urnvormige sporen die met de afgeplatte zijde naar elkaar toe zijn gericht. In Nederland is Cl. delpontei een vrij zeldzame soort van mesotrofe trilveenpoeltjes en vennen. Zygosporen worden slechts incidenteel waargenomen.

 * Closterium delpontei is nauw verwant met Cl. lineatum, overgangsvormen zijn moeilijk te identificeren.

Detail van de celwand waarop een longitudinale streping is te zien, met daartussen een punktering.

Closterium delpontei, dubbelzygote
Foto © Henk Schulp

Dubbelzygote van  Closterium delpontei