Cel van Closterium acutum met een bijna rechte vorm. Let op de geleidelijke versmalling naar de nauw afgeronde toppen.

Celafmetingen (L x B): ca 150 x 5 µm

 

 

Sieralg van de maand
februari 2015

Closterium acutum

Closterium acutum wordt gekenmerkt door tengere, enigszins naaldvormige cellen die vanuit het midden gelijkmatig versmallen naar de nauw afgeronde toppen (die bij kleine vergroting nagenoeg spits  lijken). De vorm van de cellen kan variëren van bijna recht tot halfcirkelvormig. Vaak is de kromming niet gelijkmatig, maar (deels) meer of minder sigmoid. Cellen van Cl. acutum die sterk gekromd en/of sigmoid zijn worden tot de varieteit variabile gerekend. Zygosporen zijn vierkantig met hoorn-achtig uitgetrokken hoeken. Cl. acutum heeft een wijde ecologische amplitudo, variërend van oligotrofe veenpoeltjes to eutrofe vijvers. Met name var. variabile kan in eutrofe wateren massaal voorkomen. In Nederland is Cl. acutum een algemene soort. Zygosporen worden slechts incidenteel gevonden.

Cel van Closterium acutum met een zwak sigmoide vorm.

 

Zygospore van Closterium acutum. Let op de vier hoornvormige uitsteeksels.

 

Sterk gekromde cel van Closterium acutum var. variabile