Actinotaenium inconspicuum. Let op de kleine afmetingen, de cylindrische celvorm en de afgeknot-afgeronde toppen.

Celafmetingen (L x B): 17 x 6 µm

 

 

Sieralg van de maand
juli 2015

Actinotaenium inconspicuum

Cellen van Actinotaenium inconspicuum zijn smal cylindrisch, met afgeknot-afgeronde toppen. Met zijn minuscule celafmetingen (in het bijzonder de geringe breedte) is A. inconspicuum inderdaad een onaanzienlijke soort. Deze celdimensies en, daaraan gekoppeld, een relatief grote lengte/breedte-verhouding vormt een van de belangrijkste onderscheidende kenmerken ten opzichte van andere Actinotaenium-soorten. Vanwege de kleine afmetingen zijn onder het lichtmicroscoop allerlei details betreffende chloroplastconfiguratie en celwandsculptuur nauwelijks te zien, dus niet bruikbaar voor determinatie. In Nederland is A. inconspicuum wijd verbreid in mesotrofe habitats, maar hij wordt vaak over het hoofd gezien.

SEM-foto van Actinotaenium inconspicuum waarop het patroon van celwandporen is te zien. Tussen een isthmale en een apicale krans bevinden zich nog enkele meer verspreide poren.

SEM-foto van Actinotaenium inconspicuum in detail.